Mawell ja NHG valittu Tampereen kotihoidon integraattoriksi

07.04.2009

Tampereen kaupunki on valinnut Mawell Oy:n, Mawell Care Oy:n ja Nordic Healthcare Group Oy:n muodostaman konsortion ikäihmisten kotihoidon palveluintegraattoriksi. Samalla merkittävä osa kaupungin kotihoidon palveluista ja niiden kehittämisestä siirtyy integraattorin vastuulle.

Tampereella nyt toteutettava kotihoidon malli on ainutlaatuinen tapa järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Integraattori ei itse tuota kotihoidon palveluita vaan hankkii ne tuottajaverkostoltaan. Integraattori rakentaa tehokkaan ja helppokäyttöisen kanavan hankkia erilaisia palveluita yhdestä pisteestä. Lähtökohtana on tamperelaisten kotihoidon asiakkaiden aikaisempaa ennakoivampi, sujuvampi ja nopeampi palveluiden saaminen ovat palvelut sitten kaupungin tai yksityisen toimijan tuottamia.

Palveluintegraattori vastaa Tampereella enintään neljänsadan kotihoidon asiakkaan säännöllisistä kotihoidon palveluista sekä koko kaupungin kotihoidon tukipalveluista. Näitä ovat mm turva-, kauppa- ja siivouspalvelut sekä tilapäinen kotihoito. Lisäksi integraattori hoitaa asiakasneuvontaa ja -ohjausta yhteistyössä kaupungin omien palveluyksikköjen kanssa. Integraattori myös kehittää kotihoidon prosesseja ja toimintoja sekä tietojärjestelmiä. Kaupungin järjestämisvastuulla olevien kotihoidon palveluiden lisäksi se myy asiakkaille yksityisesti rahoitettuja palveluita. Palveluintegraattorisopimus on voimassa neljä vuotta ja sisältää mahdollisuuden kahteen lisävuoteen. Hankinnan neljän ensimmäisen vuoden kokonaisarvo on noin 18,5 miljoonaa euroa.

Palveluintegraattorimallia on kehitetty Tampereen kaupungin johdolla Tekesin FinWell-ohjelmassa jo usean vuoden ajan yhteistyössä alan yritysten kanssa. Toimintamallista haetaan ratkaisuja, joilla mahdollistetaan ihmisten asuminen kotona entistä pitempään, hallitaan kotihoidon kustannuksia, parannetaan palvelujen laatua, varmistetaan niiden saatavuus sekä kehitetään liiketoiminnan rakenteita. ”Kehitystyö Tampereella on ollut erittäin systemaattista ja ennakkoluulotonta. Olemme tyytyväisiä, että saamme olla luomassa jotain aivan uutta suomalaiseen kotihoidon kenttään ja osaltamme ratkaista niitä haasteita, joita väestörakenteen muutos, hoitohenkilöstön saatavuuden ongelmat ja palvelujen kustannusten nousu tuo tullessaan”, toteaa Mawell Caren toimitusjohtaja Kimmo Alaniska.

Nyt hyväksytyn tarjouksen jättäneistä Mawell vastaa tietojärjestelmäratkaisuista ja Mawell Care varsinaisesta asiakaspalvelusta ja palvelutuotannosta. Nordic Healthcare Group Oy:n tehtävänä on hallita palveluntuottajaverkostoa ja edelleen kehittää sen toimintaa.

”Laaja kokemuksemme palvelurakenteen ja kotihoidon kehittämisestä auttaa Tampereen kaupunkia ja palveluntuottajia muodostamaan yhdessä toimivan ja vaikuttavan kotihoidon kokonaisuuden.”, sanoo projektipäällikkö Vesa Komssi Nordic Healthcare Groupista.

Lisätiedot:

Vesa Kämäräinen, toimitusjohtaja, Nordic Healthcare Group Oy, 050 5459 025,etunimi.sukunimi@nhg.fi

Vesa Komssi, projektipäällikkö, Nordic Healthcare Group Oy, 050 331 7978,etunimi.sukunimi@nhg.fi

Kimmo Alaniska, toimitusjohtaja, Mawell Care Oy, 040 8468 355,etunimi.sukunimi@mawellcare.com

Mawell on innovatiivinen ja nopeasti kasvava suomalaislähtöinen terveydenhuollon ICT-yritys. Tarjoamme ratkaisujamme yksityisen ja julkisen terveydenhuollon toimijoille sekä lääketeollisuudelle. Rakennamme toimintaamme laajan toimialaymmärtämyksen, avoimien standardien ja potilaskeskeisen teknologian varaan. Operoimme globaalin verkoston avulla ratkaistaksemme hyvinvoinnin haasteita ympäri maailmaa tuottamalla uutta, innovatiivista hoitokulttuuria, joka mahdollistaa enemmän aikaa välittää ihmisistä – more time to care. Yrityksemme on Virtualisoidun Potilasinformatiikan (VPI) markkinajohtaja Pohjois-Euroopassa.

 

Mawell Care on Pohjoismaiden johtava terveydenhuollon eServices-ratkaisujen palveluntuottaja. Sen contact center-, internet- ja e-konsultaatiopalvelut mahdollistavat palvelut ajasta ja paikasta riippumattomasti. Palvelujemme ansiosta asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme voivat erikoistua omaan ydinosaamiseensa asiakasprosessissa. Tavoitteemme on parantaa terveydenhuollon ja sosiaalitoimen asiakaspalvelujen laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta kehittämällä palveluntuottamisen rakenteita ja prosesseja. Mawell Care on Mawell Oy:n tytäryhtiö.

 

Nordic Healthcare Group on Suomen johtava terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelutuotannon suunnitteluun ja kehittämiseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta-alueemme ovat asiantuntijapalvelut ja konsultointi, vertaisarvioinnit ja laadunarviointipalvelut. Asiakkainamme ovat pääosin kunnat, sairaanhoitopiirit, yksityiset palveluntarjoajat. Toimeksiannot liittyvät mm. palvelurakenteiden uudistamiseen, potilasprosessien ja materiaalinhallinnan kehittämiseen, palkitsemisjärjestelmiin sekä tuotteistamiseen ja kustannuslaskentaan. Yhtiön palveluksessa on 35 asiantuntijaa Helsingissä, Oulussa ja Tukholmassa. Lisätietoja www.nhg.fi