Ruotsin yliopistosairaaloiden päivystystoimintoja verrataan ja kehitetään suomalaisten voimin

21.10.2009

Suomalainen NHG Benchmarking Oy on aloittanut yliopistosairaaloiden päivystyspoliklinikoiden toimintaprosessien vertailun ja kehittämisen Ruotsissa. Vertailuun sisältyvät esimerkiksi potilaiden odotusajat ja poliklinikoiden resurssien käyttö. Vertailu liittyy Ruotsin kansallisen laaturekisterin perustamiseen.

Suomessa vastaavaa vertailua tehdään tällä hetkellä kuuden sairaanhoitopiirin päivystysyksiköissä. Vaikka vertailu eli benchmarking toiminta on vasta käynnistynyt, voidaan NHG Benchmarking Oy:n toimitusjohtaja Paulus Torkin mukaan jo nyt nähdä opittavaa maiden välillä: ”Ruotsin ja Suomen yksiköitä ei välttämättä voi verrata suoraan toisiinsa, mutta toimintatavoista löytyy eroja, joista voidaan oppia toisilta. Esimerkiksi siinä, kuinka hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi toteutetaan, lisäksi löytyy runsaasti eroja sekä resursoinnissa että toimintatavoissa.”

Vertailujen lääketieteellisenä johtajana toimiva LL, MQ Jorma Teittinen toteaa: ”Oman päivystysyksikön toiminnan vertailu kumppanuussairaaloiden kesken on hyödyllistä, sillä se paljastaa kehittämisen tarpeita ja myös omia vahvuuksia, joista toisetkin voivat oppia. Kertyvä tieto antaa tukea johtamiselle, ja se auttaa päivystysyksiköitä viestinnässä päättäjien ja julkisuuden kanssa. Suomen ja Ruotsin yhteistyöllä on hyvä lähtökohta jo senkin vuoksi, että Ruotsin ensimmäinen päivystystyslääketieteen professori on suomalainen Maaret Castrén.”

NHG Benchmarking on käynnistänyt tänä vuonna Ruotsissa myös suun terveydenhuollon vertaisarviontipalvelun useiden klinikkojen kanssa. Tavoitteena on jatkaa Suomessa kehitettyjen benchmarking tuotteiden levittämistä kansainvälisesti. ”Uusien yksiköiden ja maiden mukaantulo tuo aina uusia toimintamalleja, joiden laatua ja tuottavuutta voidaan validoida mittareilla asiantuntijoiden kesken.”, toteaa Paulus Torkki.

Lisätietoja:

Paulus Torkki, toimitusjohtaja, NHG Benchmarking Oy, +358 50 338 5500

Fredrik Eklund, toimitusjohtaja, NHG Sweden Oy, +46 737 158 632