Hansel valtion johdon konsulttipalvelut puitesopimus 2009-2013: Nordic Healthcare Group liittynyt puitesopimusjärjestelyyn HMV PublicPartner Oy:n kanssa

12.11.2009

Nordic Healthcare Group Oy (NHG) on liittynyt Hanselin johdon konsultointipalvelujen puitesopimusjärjestelyyn 9.11.2009 alkaen. NHG toimii HM&V Research Oy:n kumppanina ja HMV Publicpartner Oy:n (HMV) alihankkijana ja täydentää puitesopimuksen tarjoajien osaamista erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sektorin laajalla asiantuntemuksellaan.

NHG:n ja HMV:n sopimus koskee kokonaisuudessaan seuraavia johdon konsultoinnin puitesopimuksen osa-alueita valtionhallinnon hankinta-yksiköille:

1) Strategian ja johtamisen kehittäminen

2) Operatiivisen toiminnan ja palvelujen kehittäminen

3) Hanke- ja projektihallinta

”Yhdessä HMV Research Oy:n ja HMV PublicPartner Oy:n kanssa pystymme tarjoamaan ylivoimaisen osaamispohjan ja kokemuksen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden käyttöön” sanoo NHG:n toimitusjohtaja Vesa Kämäräinen.

Sopimus astuu voimaan heti. Järjestely mahdollistaa sen, että NHG pystyy yhdessä HMV:n kanssa tarjoamaan osaamistaan valtakunnallisesti merkittäviin sosiaali- ja terveydenhuollon kehitys- ja muutoshankkeisiin.

HM&V Publicpartner Oy:n toimitusjohtaja Tapio Huomo jatkaa ”NHG:n ja HMV:n pitkäjänteisellä yhteistyöllä täydennämme toistemme osaamisia yhteiskunnan kannalta merkittävissä laajoissa hankkeissa strategioiden terävöittämisestä muutoshankkeiden valmisteluun, hankkeiden johtamiseen ja jalkauttamisen tukeen. Lisäksi yhteistarjontamme koskee arviointiosaamista.”

Lisätiedot:

Nordic Healthcare Group Oy, toimitusjohtaja Vesa Kämäräinen, puh. 050 545 9025, vesa.kamarainen@nhg.fi

HMV PublicPartner Oy, toimitusjohtaja Tapio Huomo, puh. 0400 400 366, tapio.huomo@hmvpublic.fi

Nordic Healthcare Group on Suomen johtava terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelutuotannon suunnitteluun ja kehittämiseen erikoistunut yritys. Tutkimusorientoitunut toimisto soveltaa teollisuudessa, kaupassa ja palvelusektorilla käytettyjä menetelmiä sekä julkisten että yksityisten terveydenhuollon ja sosiaalisektorin palveluntuottajien erityistarpeisiin. Yritys toimii Helsingistä ja Tukholmasta käsin.

 

HMV Group tarjoaa kehittämispalveluita yritysjohdolle ja julkiselle sektorille toiminnan tuottavuuden parantamiseen ja tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi. HMV johtaa ja tukee vaativia uudistuksia ja muutoshankkeita. HMV on asiakkaan puolueettomana kumppanina valmistelemassa menestyksen avaimia kannattavaan liiketoimintaan.