NHG Audit myöntänyt ISO-laatusertifikaatin Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen suolistosyövän seulonnalle

17.11.2009

NHG Audit Oy on myöntänyt Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry:n suolistosyövän seulonnalle ISO 9001:2008 -sertifikaatin. ISO 9001 -sertifioidun laadunhallintajärjestelmän avulla Pirkanmaan Syöpäyhdistys varmistaa, että suolistosyövän seulontaa toteutetaan järjestelmällisesti ja vaatimusten mukaisesti.

– Sertifikaatti on osoitus siitä, että Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen johtamisjärjestelmä täyttää ISO 9001-vaatimukset. Samalla se on tunnustus yhdistyksen johdon ja henkilöstön sitoutumisesta jatkuvaan kehitystyöhön, NHG Auditin toimitusjohtaja Pirjo Berg sanoo.

Suolistosyövän seulonta perustuu ulosteen piilevän veren osoittamiseen. Jos näytteestä löytyy verta, seulottavan kotikunta järjestää jatkotutkimuksena suoliston tähystyksen. Suolistosyövän seulonta on kuntien järjestämään kansanterveystyötä. Pirkanmaan Syöpäyhdistys tuottaa seulontaa kunnille sopimusten mukaisesti kattaen seulottavien poiminnat, seulontatestien lähettämisen, testien analysoimisen, seulontavastausten lähettämisen seulottaville ja yhteistyön seulottavien kotikunnan terveydenhuoltojärjestelmän kanssa. Seulonnan tuloksista raportoidaan vuosittain kotikunnille ja tulosten perusteella arvioidaan seulonnan vaikuttavuutta ja kehittämistarpeita.
Seulonta käynnistyi Suomessa vuonna 2004 noin 20 kunnassa, mutta jo vuonna 2008 seulontaan osallistui 190 kuntaa eri puolilta Suomea. Seulonnan kohderyhmänä ovat 60-69- vuotiaat miehet ja naiset. Vuonna 2008 seulontakutsu lähetettiin noin 53 000 henkilölle, joista lähes 70 prosenttia osallistui seulontaan. Ensi vuonna seulontakutsu arvioidaan lähetettävän noin 70 000 henkilölle.

Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen suolistosyövän seulonnalle myönnetty ISO 9001:2008 -sertifikaatti on Suomen syöpäjärjestöissä ensimmäinen laatuaan.

 

Lisätiedot: toimitusjohtaja Pirjo Berg, NHG Audit Oy, puh. 050 553 5320, pirjo.berg@nhaudit.fi ja toimitusjohtaja Marja-Liisa Kotisaari, Pirkanmaan syöpäyhdistys ry., puh. (03) 249 9400, marja-liisa.kotisaari@pirkanmaansyopayhdistys.fi

NHG Audit Oy on sosiaali- ja terveydenhuollon laadunarviointiin keskittynyt FINAS -akkreditoitu sertifiointiorganisaatio. Se tarjoaa järjestelmälliset menetelmät asiakkaidensa kokonaisvaltaiseen laadun varmistamiseen ja sen kehittämiseen innovatiivisena kumppanina. Yhtiö kuuluu suomalaiseen Nordic Healthcare Group -konserniin. Lue lisää www.nhaudit.fi

 

Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry on vuonna 1951 perustettu kansanterveysjärjestö, joka tekee työtä syöpäsairauksien ennaltaehkäisemiseksi ja varhaiseksi toteamiseksi sekä syöpäpotilaiden kuntoutumisen edistämiseksi. Lisäksi yhdistys tekee ja tukee syöpätautien tieteellistä tutkimustyötä. Yhdistyksellä on poliklinikka ja neuvonta-asema Tampereella. Lue lisää www.pirkanmaansyopayhdistys.fi