Kotitori avasi sähköisen palveluportaalin

23.04.2010

Vanhusten kotihoidon palveluita Tampereella yhden luukun periaatteella

Tamperelaisia ikäihmisiä palvelevan Kotitorin sähköinen portaali eKotitori on avattu osoitteessa www.tampereenkotitori.fi/palvelut. Kunnallisten palvelujen lisäksi asiakkaat voivat nyt hakea palvelusta yksityisten, yhdistysten ja säätiöiden kotiin tuotettavia palveluita, palveluntuottajien tietoja sekä vertailla laatutietoja ja hintoja.

Palveluun on jo nyt rekisteröitynyt noin 40 palveluntuottajaa kattaen lähes kaikki kotiin tuotettavien palvelujen tärkeimmät osa-alueet. Palvelua kehitetään jatkuvasti niin palveluntuottajaverkoston kuin palvelun ja portaalin ominaisuuksien osalta. Portaali palvelee myös Kotitorin asiakasneuvonnan henkilökuntaa.

Kotitorista yleisesti

Tampereen kaupunki perusti edelläkävijänä syksyllä 2009 uudenlaisen konseptin ikäihmisten palvelu- ja neuvontapisteeksi eli Kotitorin. Tampereen ikäihmisten palvelujen tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta korostaa, että Kotitorilla toteutuu aito yhden luukun periaate: ikäihmisiä ja heidän omaisiaan ohjataan ja heille tiedotetaan kotihoidon palveluista ”täsmätietona”, jotta he voivat räätälöidä palvelut juuri omaan elämäntilanteeseensa sopiviksi. Kotitori lisää ikäihmisten perusturvallisuuden tunnetta parantamalla ja varmistamalla oikea-aikaisen täsmätiedon ja ohjauksen saatavuutta kotona asumisen tueksi.

Kotitorilta ikäihmiset ja heidän läheisensä voivat saada tietoa kotihoidon palveluista, kunnallisten ja yksityisten palvelujen saatavuudesta sekä sisällöistä ja kustannuksista. Kotitorin tavoitteena on neuvoa asiakkaita ja auttaa heitä löytämään tarvitsemansa palveluratkaisut. Kotitori vastaa Tampereella lisäksi julkisesti rahoitettujen ostopalvelujen hankinnasta ja yksityisten palveluntuottajien hallinnasta ja niiden tuottamien palvelujen valvonnasta. Kotitorin tavoitteena on parantaa asiakaspalvelua, kehittää kotihoidon palvelujen laatua, vaikuttavuutta sekä tehostaa palvelutuotannon toimintamalleja.

Kotitorista vastaava käytännön toimija on Mawell Care Oy. Palvelut tuotetaan yhteistyössä Nordic Healthcare Group Oy:n ja Mawell Oy:n kanssa.

Lisätiedot: Tampereen kaupunki: tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta, puh. 050 359 3413, suunnittelupäällikkö Tanja Koivumäki, puh. 040 801 6407, sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi ja Mawell Care Oy: toimitusjohtaja Kimmo Alaniska puh. 040 8468 355,kimmo.alaniska@mawellcare.com ja http://www.tampereenkotitori.fi/palvelut, http://www.mawell.com