NHG valittu HM&V Researchin kumppanina tukemaan Helsingin kaupungin palveluiden ja rakenteiden kehittämistä

23.04.2010

Nordic Healthcare Group Oy (NHG) on valittu yhdeksi Helsingin kaupungin liikkeenjohdon konsultointipalveluiden tuottajaksi. NHG kuuluu kolmivuotisen puitesopimuksen voittaneen HM&V Research Oy:n (HMV:n) kumppaniverkostoon, jossa ovat mukana lisäksi Taivas Business Design Oy ja HMV:n tytäryhtiö HMV Public Partner Oy.

Puitesopimus sisältää kokonaisvaltaisen, laaja-alaisen konsultoinnin koskien esimerkiksi olemassa olevien organisaatioyksiköiden uudelleen järjestelyä ja toimintojen arviointia, perustettavien yksiköiden toiminnan aloittamista tai yksittäistä kehittämisen osa-aluetta. Hankkeet voivat kohdistua myös toimintojen yhtiöittämiseen, liikelaitostamiseen tai liiketoiminta- ja osakekauppoihin.

”Yhdessä pääkumppaniksi valitun HMV:n ja muiden kumppanien kanssa tarjoamme ylivoimaista osaamista ja kokemusta julkisen sektorin tarpeisiin. Olemme erittäin ilahtuneita siitä, että pääsemme mukaan oman kotikaupunkimme johdon taustatueksi vahvistamaan Helsingin kaupungin strategisen suunnittelun, johtamisen ja organisaatio- ja toimintaprosessien uudistamista. NHG tuo erityisosaamisensa nimenomaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden, organisoinnin, prosessien ja johtamisen kehittämiseen ”, NHG:n toimitusjohtaja Vesa Kämäräinen sanoo.

”Olemme tehneet jo pitkään NHG:n kanssa vastaavaa puitesopimusyhteistyötä asiakashankkeissa ja vaativissa valtionhallinnon toiminnan uudistamisen kehitysohjelmissa. Täydennämme toinen toistemme osaamista yhteiskunnallisesti merkittävissä hankkeissa strategioiden hiomisesta muutoshankkeiden valmisteluun, hankkeiden johtamiseen, jalkauttamisen tukeen ja arviointiosaamiseen”, HMV:n toimitusjohtaja Tapio Huomo kertoo.

NHG liittyi muun muassa marraskuussa 2009 Hanselin johdon konsultointipalveluiden puitesopimusjärjestelyyn ja toimii siinä HMV:n alihankkijana täydentäen HMV:n osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon sektorin kokemuksellaan.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Vesa Kämäräinen, Nordic Healthcare Group Oy, puh. 050 545 9025, etunimi.sukunimi@nhg.fiwww.nhg.fi ja toimitusjohtaja Tapio Huomo, HM&V Research Oy, puh. 0400 400 366,etunimi.sukunimi@hmv.fiwww.hmv.fi