Väitös: Strategisilla valinnoilla ja johtamiskäytännöillä tehokkuutta sairaaloiden leikkausyksiköihin

18.06.2010

LEHDISTÖTIEDOTE 18.6.2010

Tekniikan lisensiaatti Antti Peltokorven perjantaina 18.6. tarkastettava väitöskirja tarkastelee strategisten valintojen ja käytettyjen johtamismenetelmien vaikutusta yksiköiden tuottavuuteen. Väitöskirjan tulokset auttavat terveydenhuollon organisaatioita suunnittelemaan palveluverkostoaan ja johtamaan yksiköitään nykyistä tuottavammin. Väitöskirja osoittaa, että terveydenhuollon palveluissa on tällä hetkellä merkittävää tehostamispotentiaalia.

Tutkimustulokset avaavat uusia näkökulmia terveydenhuollon alueelliseen suunnitteluun ja johtamiseen. Keskittäminen suuryksiköihin ei näytä tuovan tehokkuushyötyjä sairaaloiden leikkausyksiköissä: leikkaustoiminta on tiimituotantoa, jossa tiimin sisäinen tehokkuus on oleellisempaa kuin tiimien jakamien resurssien tehokas käyttö. Leikkaustoiminnan tuottaminen tiettyihin potilasryhmiin keskittyvissä yksiköissä parantaa tuotannon suunnittelua, hallintaa ja kapasiteetin käyttöä. Toisaalta näissä yksiköissä vaarana on suhteellinen yliresursointi verrattuna perinteisiin keskus- ja aluesairaalayksiköihin.

Johtamiskäytännöistä kannustava palkitseminen ja henkilöstöresurssien joustava käyttö olivat selkeimmin yhteydessä yksikön korkeaan tuottavuuteen. Näiden käyttöä on suositeltava etenkin keskus- ja aluesairaaloissa, joissa laaja palveluvalikoima rajoittaa tuotannon etukäteissuunnittelua. Suppean valikoiman yksiköt sen sijaan hyötyvät eniten prosessien ja tilojen kehittämisestä ja leikkausten aikataulutuksen työkaluista.

Sairaaloiden leikkausyksiköt ovat merkittäviä toimintayksiköitä sekä terveysvaikutusten tuottajina että terveydenhuollon resurssien käyttäjinä. Suomalaisessa järjestelmässä leikkausyksiköt sijaitsevat tyypillisesti sairaanhoitopiirien yliopisto- ja keskussairaaloissa, aluesairaaloissa sekä joissakin erikoistuneissa sairaaloissa. Peltokorven väitöskirjan aineistona käytettiin 26 leikkausyksikköä Suomesta, Saksasta ja USA:sta.

Antti Peltokorven väitöstilaisuus on perjantaina 18.6.2010 klo 12 Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa. Vastaväittäjänä on professori Jan Vissers Erasmus yliopistosta Hollannista ja valvojana toimii professori Paul Lillrank Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun Tuotantotalouden laitokselta.

Antti Peltokorpi toimii tutkijana Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun Tuotantotalouden laitoksella ja osa-aikaisena projektipäällikkönä terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelutuotannon kehittämiseen erikoistuneessa Nordic Healthcare Group Oy:ssä.

Väitöskirja löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta:http://lib.tkk.fi/Diss/2010/isbn9789526032160/

Lisätiedot: TKl Antti Peltokorpi, puh. 041 435 0530, soittopyynnöt väitöspäivänä 18.6. viestintäpäällikkö Maarit Kujalan kautta, puh. 050 57 18 380