Palvelusetelin käyttö on yleistymässä perusterveydenhuollossa

01.04.2011

Perusterveydenhuollon suunta -tutkimus osoittaa, että palvelusetelien käyttö perusterveydenhuollossa on yleistymässä. Jo joka kuudes kunta käyttää palveluseteliä ja lähet puolet kunnista suunnittelee palvelusetelin käyttöönottoa.

LEHDISTÖTIEDOTE 1.4.2011 klo 9

Kunta tai kuntayhtymä päättää, ottaako se palvelusetelin käyttöön ja mihin palveluihin se antaa setelin. Palveluseteliä suunnitellaan käytettäväksi etenkin kotihoidossa ja ikääntyvien palveluasumisessa sekä suun terveydenhuollossa. Palvelusetelien käyttö on laajempaa suurissa kunnissa ja kaupungeissa.

Palvelusetelillä edistetään potilaiden valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan terveyspalveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

Suuri osa potilasturvallisuussuunnitelmista laadittu

Toukokuun alussa voimaan tuleva uusi terveydenhuoltolaki edellyttää, että terveydenhuollon toimintayksiköt laativat vuoden 2013 loppuun mennessä suunnitelman laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Kyselyyn vastanneista kunnista kaksi kolmesta oli jo laatinut suunnitelman.

Enemmistö (65 %) kunnista seuraa säännöllisesti terveydenhuollon vaaratapahtumia. Seuranta on säännöllisempää suurissa kunnissa. Potilasturvallisuutta koskeva riskikartoitus oli tehty 42 %:ssa kunnista.

Poliittinen tahtotila johtaa ristiriitaisiin päätöksiin

Kolmannes perusterveydenhuollosta vastaavista johtajista on joutunut tekemään päätöksiä, jotka ovat olleet ristiriidassa heidän omien näkemystensä kanssa ja joiden he uskovat kokonaisuuden kannalta olevan vahingollisia myös kuntalaisille. Päätöksiä ohjaa kunnan poliittinen tahtotila. Suurten kuntien ja kuntayhtymien perusterveydenhuollon johtajat ovat joutuneet tällaisten päätösten eteen keskimääräistä useammin.

Perusterveydenhuollon suunta -tutkimuksen toteuttivat kolmannen kerran yhteistyössä Nordic Healthcare Group ja Suomen Lääkäriliitto. Kyselytutkimus lähetettiin Suomen 190:lle kuntien ja kuntayhtymien perusterveydenhuollosta vastaavalle johtajalle, joista 104 (55 %) vastasi kyselyyn. Vastaajamäärä on pienempi kuin kuntien lukumäärä, koska PARAS-lain myötä useat kunnat kuuluvat yhteistoiminta-alueisiin, joilla on vain yksi palvelutuotannosta vastaava henkilö.
Tänä vuonna kyselyssä keskityttiin erityisesti toiminnallisiin ja taloudellisiin haasteisiin sekä palveluhankintoihin ja ulkoistukseen. Edellinen Perusterveydenhuollon suunta -kyselytutkimus tehtiin helmikuussa 2010.

Lisätiedot:

Suomen Lääkäriliitto, varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, puh. 0400 417 307, risto.ihalainen(at)fimnet.fi

Nordic Healthcare Group Oy, johtaja Olli Tolkki, puh. 0400 339 195, olli.tolkki(at)nhg.fi.

Tutkimustulokset:http://nhg.fi/doc/ulkoiset_sivut/2011_04_01_Perusterveysbarometri.pdf