Uuden terveydenhuoltolain voimaantulo kasvattaa kuntien ensihoidon kustannuksia

24.08.2011

Nordic Healthcare Group laati Suomen Sairaankuljetusliitolle selvityksen ensihoidon kustannuksista.

Uuden terveydenhuoltolain voimaantulo kasvattaa kuntien ensihoidon kustannuksia radikaalisti Suomen Sairaankuljetusliiton SSK ryn teettämän selvityksen mukaan. Kustannusten nousu johtuu sekä uuden lain vaatimista valmiusajoista että julkisen sektorin oman palveluntuotannon lisääntymisestä. Selvityksen mukaan kunnille aiheutuva ensihoidon lisäkustannus julkisella palveluntuotannolla toteutettuna on noin 61 miljoonaa euroa vuodessa mikä tarkoittaa kustannusten nousua yli 30 % nykytilanteeseen verrattuna. Yksityisenä palveluntuotantona vastaava lisäys olisi vajaat 3 miljoonaa euroa vuodessa.

Uusi terveydenhuoltolaki siirtää ensihoidon järjestämisvastuun kunnilta sairaanhoitopiireille 1.1.2013 alkaen. Käytännössä lain soveltaminen on kuitenkin ollut mahdollista jo 1.5.2011 lähtien. Uuden lain myötä sairaanhoitopiirit voivat järjestää ensihoidon omana tuotantonaan, hankkia ensihoidon yhteistoimintasopimuksella pelastuslaitoksilta tai kilpailuttaa ensihoidon yksityisten palveluntarjoajien kesken. Tällä hetkellä useat sairaanhoitopiirit suunnittelevat ottavansa ensihoidon osaksi omaa tuotantoaan tai tekevänsä sopimuksen ensihoidon tuottamisesta pelastuslaitoksen kanssa.

Nordic Healthcare Groupin (NHG:n) tekemän selvityksen mukaan julkinen ensihoito on kustannuksiltaan jopa 30 % kalliimpaa kuin yksityinen. Erot kustannuksissa syntyvät julkisen sektorin korkeammista henkilöstökustannuksista, kalliimmasta hallinnosta sekä julkisen sektorin arvonlisäveroedusta yksityiseen tuotantoon nähden. Tulevaisuudessa haasteita ensihoidon järjestämiseen aiheuttaa myös työvoiman riittävyys. Sairaanhoitopiirien alustavien suunnitelmien perusteella uuden terveydenhuoltolain tuomien velvoitteiden myötä henkilökuntaa tarvitaan lisää 27 % nykytilanteeseen verrattuna. Tämä tarkoittaa käytännössä vähintään 800:n päivystystyöstä kokemusta omaavan ensihoitajan ja sairaankuljettajan vajetta vuodesta 2013 eteenpäin. Lisätarve vastaa yhden tyypillisen keskussairaalan hoitohenkilöstön kokonaismäärää. Henkilöstövaje puolestaan saattaa johtaa palkkakilpailuun ja sitä kautta entistä korkeampiin kustannuksiin.

Lisätietoja:

Teuvo Kontio, puheenjohtaja, Suomen Sairaankuljetusliitto, +358 400 893 777

Mikael Söderlund, toiminnanjohtaja, Suomen Sairaankuljetusliitto + 358 50 439 4773

Vesa Kämäräinen, toimitusjohtaja, Nordic Healthcare Group Oy, +358 50 5459025