Työhyvinvointiin tehtyjen panostusten vaikuttavuutta voidaan seurata

06.09.2012

Työterveyslaitoksen julkisuudessa esille nostamat ongelmat työnantajien hyvinvointipanostusten vaikuttavuuden huonosta seurattavuudesta voidaan ratkaista. Nordic Healthcare Group Oy on yhdessä Event Brokers EBS Oy:n kanssa kehittänyt uuden palvelujärjestelmän jolla voidaan mitata työnantajien hyvinvointipanostusten vaikuttavuutta ja minimoida asiaan liittyvä hallinnointityö.

”Emme puhu enää mustasta aukosta tässä yhteydessä. Nyt pystymme tuottamaan työnantajille kattavat tiedot hyvinvointipanostusten kokonaishyödyistä ja kustannuksista sekä niiden vaikuttavuudesta sairauspoissaolojen aiheuttamiin kustannuksiin. Myös hyvinvointipanostusten tulee olla tuottavia. Annamme työnantajille muiden investointien tapaan mahdollisuuden katsoa kustannussarakkeen vieressä myös plusmerkkistä hyöty-saraketta” toteaa NHG:n asiakkuusjohtaja Olli Tolkki.

”Palvelun ansioista hyvinvointipanostuksia pystytään ensimmäistä kertaa kohdentamaan löydettyihin riskiryhmiin. Kohdentamalla toimenpiteet tarkemmin, voidaan positiivisten terveysvaikutteiden lisäksi vaikuttaa myös suoriin työvoimakustannuksiin. Palvelu tukee tästä syystä laajasti hyvinvoinnin johtamista ja sen edelleen kehittämistä. Työntekijöiden hyvinvoinnin parantumisesta ja työvoimakustannusten pienentymisestä hyötyvät siten niin työntekijät kuin työnantajat” Tolkki kiteyttää.

Palvelun ytimenä ovat NHG:n kehittämät taloudellisen vaikuttavuuden laskentamallit sekä EBS:n sähköisen liikuntasetelin SporttiPassin järjestelmäalustan laajennus. Automatisoitu hallinnointijärjestelmä tuottaa reaalikaista tietoa työntekijöiden aktiivisuudesta ja hyvinvointipalveluihin käytetyistä euroista. Tämä antaa mahdollisuuden tietoon perustuvalle hyvinvointijohtamiselle. Kerättävän tiedon avulla voidaan vaikuttavuutta peilata eri verrokkiryhmien hyvinvoinnin, työtehon ja poissaolokustannuksien välillä.

Palvelukokonaisuus aloitetaan työpaikkaliikunnan vaikuttavuuden seurannasta, josta se on mahdollista laajentaa kaikkiin työnantajan tarjoamiin hyvinvointipalveluihin. Palvelu tarjoaa yhden näkymän hyvinvointipalveluiden kaikista investoinneista. Lisäksi järjestelmä automatisoi maksuliikenteen työnantajien ja hyvinvointipalveluiden tuottajien välille vähentäen hallinnointikustannuksia.

Lisätietoa antavat:

Nordic Healthcare Group Oy, asiakkuusjohtaja Olli Tolkki, 0400 339 195,olli.tolkki@nhg.fi

Event Brokers EBS Oy, toimitusjohtaja Jocke Flander, 040 563 2690,jocke.flander@sporttipassi.fi

Liitetiedot:

Nordic Healthcare Group Oy (2004) on terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelutuotannon analysoimiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen keskittynyt kasvuyritys. Liiketoiminta-alueita ovat konsultointi, vertaisarvioinnit, eli benchmarking ja muut arviointipalvelut. Yrityksen tausta on korkeatasoisessa akateemisessa tutkimuksessa. Konserni koostuu neljästä eri yrityksestä ja työllistää noin 50 henkilöä Helsingistä ja Tukholmasta käsin.

Event Brokers EBS Oy (2007) on markkinajohtaja verottomien työsuhde-etujen sähköisessä hallinnoinnissa. Sen toimialueita ovat liikunta, kulttuuri, henkilöstökerhot ja -tapahtumat, työterveyshuollon liikuntalähete ja työsuhdematkalippu.Yhtiö on yksi Suomen nopeimmin kasvavisista yrityksistä ja sen myynti ylittää kahdeksan miljoonaa euroa vuonna 2012. Yhtiön yksityisestä ja julkisesta sektorista koostuva asiakaskunta työllistää yli 200.000 työntekijää.