Tutkimus: Ulkoistamiseen suhtaudutaan entistä kriittisemmin

19.10.2012

LEHDISTÖTIEDOTE 19.10.2012

Nordic Healthcare Group Oy:n ja Suomen Lääkäriliiton tutkimuksen mukaan terveyspalveluiden ulkoistamisen trendi on laantumassa. Etenkin päivystys- ja vastaanottopalvelut halutaan pitää aiempaa enemmän julkisen sektorin omana tuotantona. Vastaajista 66 % oli sitä mieltä, että ajanvarauksellinen vastaanottotoiminta on tehtävä julkisen sektorin omana tuotantona. Lisäksi 38 % vastaajista piti tärkeänä, että päivystys toteutetaan julkisen sektorin omana tuotantona.

Perusterveydenhuollosta vastaavat johtajat suhtautuvat ulkoistamiseen kriittisemmin kuin vastaavassa kyselyssä vuosi sitten. Palvelut kokonaan ulkoistavien kuntien osuus on laskenut. Viime vuoteen verrattuna useampi johtaja haluaa kunnan tuottavan palvelut itse. Vastaajien mukaan kunnat ovat joutuneet ulkoistamaan palveluita enemmän kuin olisi suotavaa.

Terveydenhuollon johtajien näkemykset toiminnan järjestämisestä poikkeavat aiempaa useammin poliittisesta tahtotilasta ja kunnan tai kuntayhtymän strategisesta näkemyksestä (vuoden 2011 tutkimuksessa 12 %, nyt 30 %). Lisäksi 33 % vastaajista on joutunut esimerkiksi poliittisista syistä tekemään oman näkökulmansa vastaisesti päätöksiä, joiden uskoivat olevan vahingollisia kuntalaisille kokonaisuuden näkökulmasta.

Valtaosa (63 %) Nordic Healthcare Group Oy:n ja Suomen Lääkäriliiton perusterveydenhuollon kyselytutkimukseen vastanneista koki 20 000 hengen väestöpohjan riittävän perusterveydenhuollon palveluiden järjestämiseen.

Kyselyyn osallistuivat lokakuun 2012 alussa kuntien ja kaupunkien perusterveydenhuollon järjestämisestä vastaavat johtajat. Vastaajat edustivat erikokoisia kuntia alle 10 000 asukkaan kunnista yli 100 000 asukkaan kuntaan. Vastaajien joukossa korostuivat 20 000-50 000 asukkaan väestöpohjalla toimivat organisaatiot. Vastausprosentti oli 35, ja yksittäisiä vastaajia oli yhteensä 64.

Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto toteuttivat lokakuun alussa Perusterveydenhuollon suunta 2012 -kyselytutkimuksen perusterveydenhuollon keskeisistä haasteista ja kehittämiskohteista. Kyseessä oli neljäs perusterveydenhuollon kyselytutkimus. Edellinen tutkimus tehtiin helmi-maaliskuussa 2011.

Lisätiedot:

Tutkimusta kommentoi johtaja Olli Tolkki, Nordic Healthcare Group Oy, puh. 0400 339 195, etunimi.sukunimi@nhg.fiwww.nhg.fi

Tutkimuksen tuloksia kommentoi varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, Suomen Lääkäriliitto, puh. 0400 417 307, etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi, www.laakariliitto.fi