NHGn uusi hallitus valittu

03.11.2014

Nordic Healthcare Group (NHG) Oy:n yhtiökokous on valinut uuteen hallitukseensa Professori Paul Lillrankin (pj.), Professori Teemu Malmin, Professori Petri Virtasen ja Vesa Kämäräisen. Hallituksesta jättäytyivät pois Professori Petri Parvinen ja Martti Kiuru. Alla tarkemmat kuvaukset NHGn uudesta hallituksesta.

 

Professori Paul Lillrank on toiminut laadunohjauksen ja palvelutuotannon professorina Teknillisessä korkeakoulussa vuodesta 1994 sekä kahdesti Tuotantotalouden osaston johtajana. Lillrank väitteli vuonna 1998 Helsingin Yliopistossa. Lillrank on työskennellyt Boston Consulting Group:n Tokion ja Tukholman toimistoissa sekä vanhempana tutkijana Tukholman kauppakorkeakoulussa. Hän on ollut vierailevana professorina University of Tokyossa, ohjelmajohtajana College des Ingenieurs:ssa Pariisissa ja opettanut lukuisissa MBA-ohjelmissa. Hän on julkaissut tieteellisiä tutkimuksia laadunohjauksesta, Japanin taloudesta ja johtamisesta, teknologian siirrosta, yrityskulttuureista, tietotekniikan vaikutuksesta liiketoimintaan ja palvelutuotannosta. Lillrank on ollut Suomen laatupalkinnon tuomaristossa sekä toiminut konsulttina ja kouluttajana mm. Nokialla, Finnairilla, ABB:lla, TietoEnatorilla, ja Keskolla. Lillrankin tutkimusintressit ovat palvelutuotantojärjestelmien ohjaus ja palvelujen laatu erityisesti terveydenhuollossa. Hän on ollut perustamassa Teknilliseen korkeakouluun HEMA Instituuttia (Healthcare Engineering, Management and Architecture).

 

Professori Teemu Malmi toimii laskentatoimen laitoksen johtajana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Malmi väitteli kauppakorkeakoulussa kustannuslaskennasta 1997 ja on työskennellyt professorina University of Technology, Sydneyssä. Hän on ollut mukana lukuisissa laskenta– ja johtamisjärjestelmien kehitys- ja arviointihankkeissa erityyppisissä organisaatioissa, sekä tutkijana että konsulttina. Malmi on toiminut aiemmin HUSLAB:n johtokunnan jäsenenä, selvitysmiehenä useissa terveydenhuollon taloutta ja hallintoa käsittelevissä selvityksissä sekä johtanut useita terveydenhuollon laskentatoimeen ja suorituksen mittaukseen liittyviä tutkimustöitä. Hänen keskeisimpiä osaamisalueitaan ovat kustannus- ja kannattavuuslaskenta sekä johtamisjärjestelmiin liittyvät kysymykset. Hänen tutkimuksiaan on julkaistu alan parhaissa kansainvälisissä lehdissä ja hän on lukuisten kansainvälisten lehtien toimituskunnan jäsen. Hän toimii kouluttajana useissa avoimissa ja yrityskohtaisissa koulutusohjelmissa ja hänellä on kokemusta hallitustyöskentelystä sekä listatuissa että listaamattomissa yrityksissä. Tällä hetkellä hän on Aalto Holdingin Oy:n omistamien Aalto Executive Education Oy:n ja Sannäsin kartano Oy:n hallitusten puheenjohtaja.

 

Professori Petri Virtanen vastaa hallintotieteiden professuurista Tampereen Yliopistolla. Aiemmin hän on toiminut mm. Turun kaupungin palvelutuotantojohtajana 2011-2013 ja Net Effect Oy:n osakkaana, hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana 2001-2011. Petrin koulutustausta on valtiotieteen tohtori Turun Yliopistosta ja hänen nykyiset tutkimusintressit liittyvät erityisesti palveluliiketoiminnan johtamiseen, palvelusysteemeihin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaslähtöiseen toiminnan uudistamiseen ja johtamiseen.

 

Vesa Kämäräinen on yksi NHG:n perustajista ja toimii yrityksen toimitusjohtajana. Aiemmin hän toimi tutkimusjohtajana Teknillisen korkeakoulun HEMA-Instituutissa (Institute of Healthcare, Engineering, Management and Architecture) ja kuuluu myös instituutin perustajiin. Hän on toiminut myös Teknillisen korkeakoulun Health MBA:n ohjelmapäällikkönä. Vesalla on laaja kokemus terveydenhuollon logistiikkaan, prosessien tuottavuuteen, strategioihin ja liiketoimintasuunnitteluun liittyvistä toimeksiannoista. Ennen siirtymistään terveydenhuollon kehitystehtäviin, Vesa toimi vähittäiskaupan logistiikan kehitystehtävissä. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (HKKK) ja tekniikan tohtori (TKK, tuotantotalous). NHG:n lisäksi Vesa on ollut perustamassa ja kehittämässä myös muita kasvuyrityksiä.

 

Lisätietoja:

Vesa Kämäräinen, toimitusjohtaja, etunimi.sukunimi@nhg.fi, puh. 050 5459025