Uusi hankintamalli lisää terveys- ja sosiaalipalveluiden vaikuttavuutta

23.03.2015

VABPRO-projektissa on luotu pohjoismainen arvoperusteinen palvelumuotoilu- ja hankintamalli, jonka tavoitteena on tukea julkisia palveluntarjoajia terveys- ja sosiaalipalveluiden vaikuttavuuden parantamisessa.

Pohjoismaiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat nykyään lähes yksinomaan keskittyneet resursseihin, tuotantoon ja tehokkuuteen. Palveluiden tuloksellisuus ja vaikuttavuus toiminnan ajureina ja mittareina on kuitenkin alkanut haastamaan näitä perinteisempiä käsitteitä.

Nordic Healthcare Groupin johtamassa pohjoismaisessa VABPRO-projektissa on kehitetty vaikuttavuuspohjainen palvelumuotoilu- ja hankintamalli, jonka tavoitteena on tukea julkisia palveluntarjoajia terveys- ja sosiaalipalveluiden resurssien paremmassa kohdentamisessa ja hyödyntämisessä. Mallia on menestyksekkäästi testattu sekä ruotsalaisten että suomalaisten palveluntarjoajien toimesta. Esimerkiksi Landskronan kaupungin ikääntyneiden kotikuntoutuspalveluiden kehittäminen johti merkittäviin kustannussäästöihin sekä parempaan asiakastyytyväisyyteen.

Parempia tuloksia hallituilla kustannuksilla

VABRO-hankkeen tulokset osoittavat, että arvopohjaisilla palvelu- ja hankintamalleilla on potentiaalia lisätä terveys- ja sosiaalipalveluiden vaikuttavuutta enemmän kuin vallitsevien käytäntöjen ja korvausmallien puitteissa on mahdollista. Luodun hankintamallin keskeisiä tekijöitä ovat:

  • Palveluiden uudistaminen käyttäjien tarpeiden pohjalta
  • Selkeiden ja mitattavissa olevien vaikuttavuustavoitteiden sekä mittarien asettaminen
  • Tulosten arviointi ja jatkuvaan parantamiseen kannustaminen

Kohti pohjoismaista testimarkkinaa

Arvopohjaiset lähestymistavat ovat sovellettavissa useimpiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Niiden avulla pystytään myös tuomaan esiin ja todentamaan ennaltaehkäisyn merkitystä systemaattisesti. Malli tukee myös sähköisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämistä, vaikuttavuuden arviointia ja käyttöönottoa osana kokonaispalveluita. Vaikuttavuuspohjaiset palvelut, joissa hyödynnetään myös terveys- ja hyvinvointihyötyjä parantavia kannustinmalleja, voivat tulevaisuudessa olla uusi pohjoismainen arvolupaus kansainvälisille markkinoille.

– Toivon todella että tämänkaltaiset palvelut lisääntyvät ja tukevat pohjoismaiden julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistumista sekä luovat uusia mahdollisuuksia niiden tarjoajille ja tuottajille, sanoo hanketta johtanut seniori asiantuntija Suzan Ikävalko Nordic Healthcare Groupilta.

VABPRO hankeen loppuraportti: www.nhg.fi/vabpro

Lisätietoja: Suzan Ikävalko, email: suzan.ikavalko@nhg.fi, puh: +358 50 5834292
Nordic Healthcare Group on vuonna 2004 perustettu suomalainen terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelutuotannon suunnitteluun ja kehittämiseen erikoistunut yritys. Yrityksen liiketoiminta-alueet ovat konsultointi, benchmarking tietopalvelut sekä kuntien toiminnanohjauspalvelut. Konserni työllistää noin 60 asiantuntijaa Helsingissä, Turussa ja Tukholmassa. NHGn liikevaihto on noin 7 miljoonaa euroa. www.nhg.fi