NHG tukemaan STM:n SoTe-uudistuksen valmistelua

12.04.2016

Nordic Healthcare Group (NHG) on valittu tukemaan Sosiaali- ja terveysministeriötä SoTe-uudistuksen valmistelussa. Työ muodostuu kahdesta osasta.

Ensimmäisessä osassa NHG tutkii ja arvioi SoTe-uudistukseen liittyen kehittämismahdollisuuksia sekä suunniteltujen linjausten vaikutuksia, esimerkiksi integraation tai uusien kansallisten ohjausmallien vaikutuksia toimintaan ja kustannuksiin. Lisäksi mallinnetaan systeemitasolla muutosten vaikutusmekanismit, jotta lakimuutosten vaikutuksia pystytään arvioimaan paremmin.

Toisessa osassa NHG tukee kansallisen SoTe-mittariston valmistelua. Tavoitteena on kehittää yhdessä STM:n työryhmien kanssa kustannusvaikuttavuuden arviointiin soveltuva mittaristo järjestelmän eri tasoille: kansalliseen ohjaukseen, järjestäjien tueksi sekä asiakkaiden valinnanvapauden tueksi.

Työ tehdään pääosin vuoden 2016 aikana.