Vammaisten henkilöiden yrittäjyys ja sen tuki -hanke käynnistyi

21.04.2016

NHG Oy on mukana huhtikuussa 2016 käynnistyneessä Vammaisten henkilöiden yrittäjyys ja sen tuki -hankkeessa. NHG toimii hankkeen hallinnoijana ja päävastuullisena vetäjänä. Toinen toteuttaja on Vates, ja kolmantena kumppanina on Turun yliopiston kauppakorkeakoulu. Hanke on yksi vuonna 2016 käynnistyvistä Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeista teemalla Hyvinvointi ja terveys. Vastuuministeriö on STM.

Päätavoitteena on löytää selvityksen avulla Suomeen soveltuva kustannusvaikuttava toimintamalli, jolla vammaisten henkilöiden yrittäjyys lisääntyisi. Selvityksen osatavoitteina on mm. identifioida vammaisten henkilöiden yrittäjyyttä estävät ja mahdollistavat tekijät ja luoda suunnitelma Suomeen soveltuvimpien mallien toimeenpanolle.

− Vammaisten henkilöiden työllisyysaste on selvästi matalampi kuin muulla väestöllä. Yrittäjyys on yksi keino kasvattaa heidän osallistumistaan työelämään. Vammaisten yrittäjyyden erityisiksi esteiksi on tunnistettu ainakin erilaiset etuisuus- ja tukiloukut sekä asiakkaiden taholta tuleva syrjintä, sanoo hankkeen yhdyshenkilö DI Pyry Niemelä NHG:stä.

Selvityksen kohderyhmäksi on rajattu Kelan 16 vuotta täyttäneet vammaistukea saavat henkilöt, joilla on liikunta-, näkö- tai kuulovamma tai kommunikaatiohäiriö. Tutkimuksessa huomioidaan kohderyhmän heterogeenisyys eli eri tavalla vammaisten henkilöiden toisistaan poikkeavat tarpeet ja ongelmat yrittäjäksi ryhtymisessä.

Tutkimusmenetelminä käytetään kirjallisuuskatsausta, meta-analyysia, haastatteluja, sähköistä kyselyä ja työpajatyöskentelyä, jossa mukana oleva arviointiraati koostuu keskeisistä asiantuntijoista ja kohderyhmään kuuluvista vammaisista henkilöistä. Hankkeessa hyödynnetään laajasti toteuttajien sosiaali- ja terveysalan sekä muita sidosryhmiä ja verkostoja.

Tutkimus valmistuu joulukuussa 2016.

Lisätietoja:

Pyry Niemelä, Nordic Healthcare Group Oy, hankkeen yhdyshenkilö
puh. 040 527 0612, pyry.niemela@nhg.fi

Kati Savela, Vates-säätiö, viestinnän asiantuntija
puh. 044 387 9568, kati.savela@vates.fi

ak_kuvat