Paljon palveluita käyttävä asiakas tarvitsee henkilökohtaisen vastuutahon uudessa sotessa

04.11.2016

Eniten sosiaali- ja terveyspalveluita tarvitsevien asiakkaiden palvelut tulisi integroida asiakastasolla, sillä palvelujen integrointi ei toteudu vain hallinnollisella uudistuksella – jonkun on otettava henkilökohtaisesti vastuu asiakkaasta. Palveluiden integrointi on tärkeää sekä kustannusten että asiakaskokemuksen näkökulmista.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että vain 10 % väestöstä kerryttää 80 % sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Tämä 10 % väestöstä käyttää laajasti koko palvelujärjestelmää ja on tyypillistä, että näitä asiakkaita pompotellaan luukulta toiselle ilman, että kokonaisvastuu palvelusta on kenenkään käsissä. Jos selkeä budjetillinen ja hoidollinen vastuutaho asiakastason integraation toteuttamiseen puuttuu, integraatio ei tapahdu kuin yksittäisten ammattilaisten hyvästä tahdosta.

”Erityisesti paljon palveluita tarvitsevilla asiakkailla tulee olla vastuutaho, joka voi olla osa järjestäjän tai tuottajan toimintaa. Tällä vastuutaholla tulee olla myös tieto, kannustimet sekä valta vastuutehtävän toteuttamiseksi”, sanoo NHG:n konsultoinnin johtaja Vesa Komssi.

Julkisesti rahoitettujen palvelujen vastuutahona voi lähtökohtaisesti toimia joko maakunnallinen järjestäjä tai vastuutuottaja.

Vastatessaan asiakkaan palvelujen integroinnista, maakunnallisella järjestäjällä on oltava oma voimakkaasti resursoitu asiakasohjausyksikkö. Asiakasohjausyksikön tulisi vastata asiakastason palveluiden kokoamisesta ja sillä tulisi olla suora ohjausvalta tuottajiin. Tällöin palveluiden kokonaisuus on julkisen vallan käsissä. Järjestäjän valtaa voi edustaa myös palvelulaitos. Haasteena on, miten riittävän hyvät kannusteet saadaan käyttöön parhaan palvelukokonaisuuden luomista varten.

Vastuutuottajamallissa vastuutahona voisi toimia esimerkiksi tuleva omatiimi tai sote-keskus, joka vastaisi kapitaatiohinnassaan kunkin asiakasryhmän kaikkien palveluiden kokonaisbudjetista. Näin vastuutuutuottajalla olisi suora kannustin rakentaa asiakkaan kannalta optimaalinen palvelukokonaisuus. Haasteena tässä mallissa on, että valtaa voi siirtyä merkittävästi yksityisille toimijoille ja vain viranomaistehtävät jäisivät järjestäjälle.

Sekä järjestäjävetoisessa integraatiossa että vastuutuottajamallissa, molemmissa ajantasainen asiakastason tieto on avainasemassa. Jotta palveluita voidaan integroida ja johtaa, vastuutaholla tulee olla tieto asiakkaiden palvelukäytöstä, kustannuksista, riskeistä, rajapintojen toiminnasta sekä eri tuottajien laadusta ja vaikuttavuudesta.

Lue lisää:

NHG_Integraatio_uudessa_sotessa.pdf

Lisätietoja:

Nordic Healthcare Group Oy

Vesa Kämäräinen, toimitusjohtaja
puh. 050 545 9025
etunimi.sukunimi@nhg.fi
Vesa Komssi, konsultoinnin johtaja
puh.050 50 331 7978
etunimi.sukunimi@nhg.fi

Nordic Healthcare Group (NHG) on vuonna 2004 perustettu suomalainen terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelutuotannon suunnitteluun ja kehittämiseen erikoistunut yritys. Yrityksen liiketoiminta-alueet ovat konsultointi, tutkimus, benchmarking- tietopalvelut sekä kuntien toiminnanohjauspalvelut. NHG työllistää noin 60 asiantuntijaa Helsingissä, Turussa ja Tukholmassa. www.nhg.fi