Kansainvälinen lääkeyhtiö: kustannus-utiliteettimallinnus hinta- ja korvattavuushakemuksen kansainväliseen tarkoitukseen

Hankkeessa rakennettiin kansainväliselle lääkeyhtiölle kustannus-utiliteettimalli, joka arvioi lääkkeen tuomaa elämänlaadullista hyötyä suhteessa sen tuomiin kustannusmuutoksiin. Mallinnus toteutettiin keräämällä suomalaisista rekistereistä sekä kansainvälisistä julkaisuista tilastoja potilaiden käyttämistä sosiaali- terveydenhuollon palveluista sekä uuden hoidon vaikutuksista elämänlaatuun. Tilastojen perusteella mallinnettiin uuden lääkkeen vaikutukset sekä potilaan hoitopolkuun että terveydentilaan.

Kustannus-utiliteettimalli rakennettiin kansainväliseen tarkoitukseen ja sen käyttöoikeudet myytiin kokonaisuutena. Asiakkaan tavoite on käyttää mallia hinta- ja korvattavuusasioissa Euroopassa ja Yhdysvalloissa.