Megaklinikka Oy: liiketoimintasuunnitelman laatiminen

Hankkeessa laadittiin liiketoimintasuunnitelma perushammashoitoa tarjoavalle klinikalle. Liiketoimintasuunnitelman taustalla oli tavoite luoda uuden palvelukonseptin mukainen hammaslääkäriasema. Tavoitteena oli laatia malli, jossa klinikka kykenisi prosessien optimoinnin kautta tarjoamaan julkisen sektorin suunterveydenhuollon hintaisia palveluja ilman pitkiä jonotusaikoja. Tuotantotaloudelliset analyysit edelsivät liiketoimintasuunnitelman laatimista.  Analyysien avulla luotiin optimaalinen työnjakomalli ja ajanvarauskäytännöt.

Asiakkaalle tuotettiin suositus työnjaon järjestämisestä, toiminnan hinnoittelusta, henkilökunnan resursoinnista sekä ajanvarauksen järjestämisestä. Prosessien optimoinnin johdosta yksityisasiakkaiden hinnat ovat 30 % julkisen sektorin asiakasmaksuja alhaisemmat.

Klinikka on toiminut menestyksekkäästi vuoden 2010 syksystä alkaen.