Oulun kaupunki: kannustinpalkkiorakenne vastaanottopalveluihin

Projektissa suunniteltiin Oulun kaupungille perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden kannustinpalkkiorakenne, jonka tavoitteena on kannustaa palveluntuottajaa toimimaan potilaan ja koko sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän kannalta kokonaistaloudellisesti optimaalisella tavalla. Vaikuttavuusperusteisen hinnoittelumallin tarkoituksena on vähentää osaoptimointia yksityisen vastaanottopalvelutoimijan ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon välillä, luoda ennaltaehkäisevästä työstä palkitsevat kannustimet ja hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannusten kasvua.

Kannustinpalkkio maksetaan toteutuneista säästöistä muissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksiköissä. Kannustinpalkkio on lisäksi ehdollistettu laatukriteereillä, joita ovat esimerkiksi  palveluiden saatavuus, asiakastyytyväisyys ja käyntisyiden kirjausprosentti. Lisäksi projektissa toteutetaan vuosittainen palkkioiden laskentakierros 2010-2014.