Suomessa uniikki tapa rahoittaa julkinen rakennus

Berner kertoo, että nykyisen lastenklinikan huono kunto oli ollut tiedossa jo 30 vuotta ja tarve investointiin oli suuri. Julkista budjettirahoitusta hankkeeseen oli kuitenkin vaikea saada, jonka vuoksi Uuden Lastensairaalan rakentamiseen tarvittiin innovatiivisia ja uusia lähestymistapoja. Hankkeen toteuttamiseksi perustettiin tukisäätiö, joka vastaa uuden sairaalan rakennuttamisesta. Tämän jälkeen aloitettiin varainhankinta, jossa kansalaisilta, yhteisöiltä ja yrityksiltä kerättiin 30 m€ noin 1,5 vuodessa. Määrä vastaa noin viidennestä koko sairaalan rakennuskustannuksista.

Uuden lastensairaalaan asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus varmistetaan toiminnallisen suunnittelun kautta

Sairaalan rakennuskustannukset ovat näkyvän ja onnistuneen varainkeruukampanjan ansiosta olleet paljon esillä julkisuudessa. Sen osuus sairaalan koko elinkaaren (n. 50 vuotta) kokonaiskustannuksesta yhteiskunnalle on kuitenkin vain muutamia prosentteja, sillä rakennusinvestointi vastaa tyypillisesti 1-2 vuoden toimintamenojen määrää (NHG Whitepaper). Tämän vuoksi sairaalan tai minkä tahansa muun rakennuksen suunnittelussa on keskeistä kiinnittää huomioita yksikön toiminnalliseen tehokkuuteen, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi sairaalan vuosittaisiin toimintamenoihin. Suunnittelun aikana sidotaan suurin osa sairaalan elinkaaren aikaisista toiminnallisista kustannuksista.

Uudesta Lastensairaalasta tehdään Suomen ensimmäinen Lean-sairaala, jonka avulla tavoitellaan tehokkuutta ja tuottavuutta. Toiminnallisen suunnittelun avulla kokonaisuutta pyritään virtaviivaistamaan esimerkiksi analysoimalla kokonaisuus potilasvirtojen näkökulmasta, sijoittelemalla samoihin potilasprosesseihin kuuluvat toiminnot lähekkäin, vähentämällä henkilökunnan ylimääräistä liikkumista ja suunnittelemalla toiminnalliset kokonaisuudet siten että, henkilöstö voi toimia mahdollisimman joustavasti eri toimintojen välillä.

Huolellisesti tehty toiminnallinen suunnittelu mahdollistaa myös asiakas- ja perhelähtöisten prosessien rakentamisen, joka parantaa niin hoidon laatua kuin asiakastyytyväisyyttä. Berner muistuttaa, että asiakas keskiössä on Uuden Lastensairaalan keskeinen lähtökohta, joka on pidetty mielessä kaikissa suunnittelun vaiheissa. Bernerin mukaan tehokkaasti rakennetut prosessit tukevat asiakkaan saamaa hoitoa mahdollisimman hyvin.

Sairaalan aloittaa toimintansa 2017

Berner tuo esiin, että yksi tärkeä oppi laajasta sairaalarakennusprojektista on ollut julkisen ja yksityisen puolen voimien yhdistymisessä, kun Suomen parhaat osaajat on pystytty tuomaan saman pöydän ääreen. Säätiö on osoittanut yhteistyön voiman, kun haastava hanke on saatu vietyä nopeasti eteenpäin aikataulussa ja uusi sairaala vihitään käyttöön jo vuonna 2017. Berner kertoo, että Uuden Lastensairaalan rakentamisessa on ollut keskeistä selkeä hankeorganisaatio, tiivis tiimityöskentely sekä hankkeen työstäminen yhtäaikaisesti useassa eri alaorganisaatiossa.

NHG on ollut mukana Uuden Lastensairaalan toiminnallisessa suunnittelussa ja toteuttanut lukuisia sairaaloiden tarve-, konsepti-, ja hankesuunnitelmia Suomen sairaaloissa sekä Virossa ja Venäjällä. Lisäksi NHG on tehnyt useita esimerkiksi terveyskeskusten tai hoivapalveluiden kiinteistöselvityksiä, toiminnallisen tehokkuuden kehittämisprojekteja sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömallien kehittämiseen liittyviä projekteja. NHG:n julkaisu sairaaloiden toiminnallisesti suunnittelusta löytyy osoitteesta: http://www.nhg.fi/doc/NHG_sairaalasuunnittelu_whitepaper.pdf