Terveystalo: logistiikkaselvitys

Projektissa tavoitteena oli luoda yleiskuva sairaalayksiköiden hoitotarvikkeiden hankinnasta ja muun logistisen toiminnan aiheuttamista kuluista organisaatiossa muun muassa työajan ja sitoutuneen pääoman kannalta. Lisäksi selvitettiin, mihin tulevat kehitystoimenpiteet kannattaisi kohdistaa.

Projektiin valittiin neljä esimerkkitoimipistettä, joiden logistinen prosessi käytiin läpi vaiheittain tarvikkeiden tilauksen, vastaanoton, varastoinnin ja käytön osalta. Eri toiminnot (leikkaus, vastaanotto, kuvantaminen ja laboratorio) analysoitiin erikseen. Tuoteryhmistä tarkastelussa mukana olivat toimistotarvikkeet, kertakäyttöiset tuotteet, lääkkeet ja muut tuotteet.

Projektin tuloksena syntyi kattava kuvaus nykyisistä toiminnoista ja kolmeen teemaan jaettuja toimenpide-ehdotuksia, jotka oli priorisoitu perustuen saatavaan hyötyyn ja implementoinnin helppouteen. Projektissa analysoitiin myös tulevien kasvuskenaarioiden vaikutusta suosituksiin.